GRUPA ELSANTECH 

uL. Jana Kochanowskiego 45 
01-864 WARSZAWA

 

Kontakt

 

tel. 22 10 12 896

fax. 22 10 12 897
email: biuro@elsantech.pl

 

 

Elsantech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie rejonowym do m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy  w całości wpłacony :  20 000 zł

 

Adresy firmy :

 

Siedziba firmy : 02-387 Warszawa ul. Lirowa 48

 

DANE :

 

NIP : 9482602439

REGON : 360052854

KRS : 0000530938

nr konta : mBank 94 1140 2004 0000 3702 7545 1265

 

Władze spółki :

 

Prezes zarządu : Kamil Niestępski

Członek zarządu : Konrad Wilk

 

 

 

 

 

 Powered by: www.strony-responsywne.com